Guide

Hva er smart elbillading?

Alle ladestasjoner fører strøm.
En smart ladestasjon fører også data.

I følge Norsk elbilforening står nå helelektriske biler for mer enn halvparten av nybilsalget her til lands (31. mars 2020).
Vi er på god vei mot et elektrifisert samfunn, noe som legger press på kraftnettet. Med det oppstår også et behov for løsninger
som utnytter den eksisterende kapasiteten best mulig. Dette er etter hvert blitt kjent som smart strømstyring.

Først og fremst blir dette omtalt som noe forbrukerne vil nyte godt av, på bakgrunn av de nye effekttariffene NVE skisserer.
Det er nok underkommunisert hvor gunstig dette også er for andre ledd i verdikjeden.

Som elektroinstallatør kan du ha minst like mye å vinne på smart strømstyring som forbrukerne – og mer spesifikt: smarte elbilladere.

charging-station2

Smarte ladeanlegg:

Smarte ladeanlegg kan gi elektroinstallatører
en enklere og mer lukrativ forretningsmodell

power-data2

Strøm + data:

Alle ladestasjoner fører strøm.
En smart ladestasjon fører også data.

Det åpner for et vell av nye muligheter. Mens en konvensjonell ladestasjon bare forstår språk av typen «batteri fullt» eller «batteri tomt»,
er en smart ladestasjon en sofistikert kommunikator i forhold – og snakker både med bil, bruker og administrator.

En smart ladestasjon vil dessuten være synlig i skyen, der både brukere og administrator kan overvåke og styre den i sanntid.

Kanskje brukeren kun ønsker å lade når prisen faller under et gitt nivå? Operatøren vil muligens sette et effektuttak ved normal drift, men også la brukere betale for raskere lading ved behov?

Smarte ladere kan ikke minst utstyres med en integrert betalingsløsning, slik at brukere kan betale rett fra en app. Dermed kan du også selge strøm til gjester og sporadiske brukere. Både lading og oppgjør håndteres i én digital løsning.

I denne guiden finner du alt du trenger å vite for å komme i gang.

Muligheter med smarte ladere.

Elektroinstallatører får nye muligheter med smarte ladere. Som driftsoperatør av ladeanlegg, kan man blant annet:

 

Hvordan tjene på smarte ladestasjoner?

Som elektroinstallatør er du bindeleddet mellom bruker og teknologi. Kvaliteten og brukeropplevelsen du kan tilby kundene dine, er naturlig nok avhengig av hva du fører av varer og er komfortabel med å installere.

Hittil har elektroinstallatører forholdt seg til ladeanlegg som hvilke som helst andre installasjonsoppdrag: Installer utstyret og reis hjem.

Deretter har det vært opp til kunden å drifte anlegget og kontakte servicepersonell ved behov. Elektroinstallatøren som opprinnelig installerte laderne, har ingen garanti for å bli engasjert til disse serviceoppdragene. I tradisjonelle ladeanlegg er det nemlig kunden selv som oppdager eventuelle driftsavvik, og det er langt ifra sikkert at de henvender seg til den som opprinnelig installerte laderne. Det er tross alt mange elektroinstallatører på markedet.

Smarte ladeanlegg, derimot, gjør det mulig å etablere en varig relasjon, noe som gagner begge parter. Installatøren får en løpende avtale som sikrer jevnlige serviceoppdrag, og kanskje et fastledd, mens kunden nyter godt av at noen til enhver tid sørger for at anlegget fungerer som det skal. En høy oppetid gir som regel minimalt med feil, og mulighet for rask respons hvis en feil oppstår. Driftsavvik håndteres dessuten på avstand – i de fleste tilfeller er et museklikk alt som skal til – og sparer begge parter for tid og penger. 

Frigjort tid og kapasitet betyr at du som elektroinstallatør kan takke ja til flere kundehenvendelser. Det vil vanligvis bety økt omsetning. 

De to teknologiene legger opp til to ulike forretningsmodeller. Tabellen viser de viktigste forskjellene: 

Tradisjonell Smart
Tjen penger på installasjonen
Installer hvilken som helst ladeboks ✓**
Tilby løpende serviceavtale
Varsling av driftsavvik Kunden må varsle selv Systemet varsler automatisk
Fjernovervåkning og assistanse
Feilretting over nett
Redusert antall utrykninger
Tilby kunden et kontrollsystem

* krever internettilkobling
** så lenge den støtter minimum OCCP 1.6(nesten alle ladere gjør det).

Rettferdig lading
og lavere effekttopper

Smarte ladeanlegg byr på de samme mulighetene, uavhengig av hvem kunden din er. Imidlertid vil ulike målgrupper prioritere egenskapene annerledes. Vi skal nå se på hvilke fordeler ulike kundegrupper kan høste ved hjelp av smarte ladeanlegg.

ikon-boretslag

 

Borettslagrettferdig lading

Lading i borettslag er mer komplisert enn lading i eneboliger. Hvis borettslaget har installert konvensjonelle eller semi-smarte ladere, har de ikke muligheten til å fakturere hver enkelt beboer individuelt. Ofte betaler hver ladende beboer bare en fast sum sammen med de øvrige fellesutgiftene. Den reflekterer ikke den enkeltes faktiske forbruk, men et gjennomsnitt av alle brukere

Les mer

ikon-bedrifter

 

Bedrifter – det kan være lønnsomt å by på smart lading

For noen er utkjøring en kjerneaktivitet, og da vil det i mange tilfeller lønne seg å elektrifisere bilparken. I så fall vil jo behovet for et smart ladeanlegg gi seg selv. En pizzaleverandør vil for eksempel kunne ha behov for å ha noen utvalgte hurtigladeplasser i åpningstiden, mens de går tilbake til normal effekt ved nattestid. De vil også kunne ha nytte av å prioritere effekt til biler som nesten er tomme.

Les mer

ikon-utbyggere

 

Utbyggere – boligkjøpere forventer hjemmelading

I følge Nabobil.no står norske biler i snitt stille mer enn 23 timer i døgnet, og brorparten av denne tiden befinner de seg deg der vi bor. Da er det også naturlig at mesteparten av ladingen foregår der. Som en indikasjon på hvor viktig ladeinfrastruktur er blitt for oss, er det bare ta en titt på boligannonsene som legges ut for tiden. Boligkjøpere ønsker seg lademuligheter, og utbyggere gjør sannsynligvis klokt i å komme dem i møte.

Les mer

ikon-stat-og-kommune

Stat og kommune – grønn omstilling uten store investeringer i infrastruktur

Det smarte ladeanlegg gjør for borettslag på mikronivå, kan de også gjøre for stat og kommuner på makronivå. Prinsipielt er det ingen forskjell på smart effektstyring av lading i et borettslag og i et distrikt, men kompleksiteten øker for hvert ladepunkt. Det betyr at stat og kommune bør være spesielt oppmerksomme på hvilken løsning de velger; utover smart effektstyring og betalingshåndtering, er det avgjørende at teknologien er skodd for fremtiden.

Les mer

Bestepraksis for
prosjektering av smarte ladeanlegg

Hvordan du får mest ut av et smart ladeanlegg, er et spørsmål som avhenger av mange faktorer. Her er noen vanlige spørsmål som indikerer hva du bør tenke på. Sjekk også ut vår FAQ, eller registrer deg som partner og få individuell veiledning.

 

Hvor mange ladepunkter bør jeg installere?

Enten det gjelder borettslag eller andre ladeanlegg, må kundene dine ta stilling til om de ønsker at hver enkelt p-plass skal ha sitt eget ladepunkt, eller om de vil etablere et knippe felles ladestasjoner. Fordelen med full dekning er at den enkelte elbilist alltid er sikret plass og slipper å stå i kø. Fordelen med felles ladestasjoner er at de kan ha litt færre ladepunkter, og at det er lettere å gi flere tilgang til ladepunktene (gjelder kun for borettslag, det er omvendt i kommersielle anlegg).

Les mer om bestepraksis for smarte ladeanlegg

Hvordan drifte smarte ladebokser?

Med SmartCharge er det enkelt å holde oversikten over bruken av ladeanlegget.
Det gjør det igjen enklere å gjøre eventuelle
feilsøk og gir presisjon i servicearbeidet.

smartcharge-dashboard

 

Hva kreves for å tilby smarte ladeanlegg?

For at du og bedriften din skal kunne få fullt utbytte av kundeforholdet må dere ha muligheten til å overvåke anlegget og hjelpe kunden på avstand. Det får dere med SmartCharge Plus. Det er en løsning som lar deg:

- Se sanntidsinformasjon om anlegget.
- Utføre feilsøk, uten å besøke anlegget.

- Iverksette fjernhjelp, inkludert resetting.
- Tilby support.

Hva koster SmartCharge Pluss?

Vi har kunder i alle størrelser og prisene varierer med behov og teknisk karakter.
Det enkleste er at du tar kontakt for en individuell vurdering.

 

Kontakt oss i dag