Hva er smart elbillading?

Rettferdig lading
og lavere effekttopper

Smarte ladeanlegg byr på de samme mulighetene, uavhengig av hvem kunden din er. Imidlertid vil ulike målgrupper prioritere egenskapene annerledes. Vi skal nå se på hvilke fordeler ulike kundegrupper kan høste ved hjelp av smarte ladeanlegg.

Velg din kundegruppe:

Borettslagrettferdig lading

Lading i borettslag er mer komplisert enn lading i eneboliger. Hvis borettslaget har installert konvensjonelle eller semi-smarte ladere, har de ikke muligheten til å fakturere hver enkelt beboer individuelt. Ofte betaler hver ladende beboer bare en fast sum sammen med de øvrige fellesutgiftene. Den reflekterer ikke den enkeltes faktiske forbruk, men et gjennomsnitt av alle brukere.

I praksis betyr det at pensjonisten i A, som kjører sin lille VW e-UP til og fra butikken et par ganger i uken, betaler like mye som fem-og-tredve-mil-per-uke-småbarns-familien i B med sin Tesla Model X. Dette skaper skjevheter og grobunn for konflikt.

Rettferdig fordeling er mulig med tradisjonelle ladere også, men det er tungvint å gjøre manuelle avregninger på et stort antall forskjellige ladere. Et smart ladeanlegg fører regnskap over hver enkelt forbruker – automatisk og presist.

 

Unngå effekttopper med smart effektstyring

Beboere er ikke bare interessert i rettferdig avregning; de ønsker også å betale minst mulig. Da trenger de smart effektstyring

NVE-direktør Kjetil Lund påpeker i et intervju at strømnettet er «100 prosent brukerfinansiert». I et stadig mer elektrifisert samfunn gjør dette seg blant annet gjeldende gjennom effekttariffer, som kort og godt betyr at det er dyrt å bruke mye strøm på én gang. For eksempel: Trenger bilen din 10 kWh kan du gjøre det hurtig (a) eller langsomt (b). Det vil koste mye å a) bruke 40 kW i 15 minutter, mens det vil b) koste lite å trekke 1 kW i ti timer.

Effekttariffene varierer fra sted til sted, men de eksisterer på bakgrunn av en felles begrensning; vi har nok energi, men ikke effekt. Sagt på en annen måte: Alle kan lade elbilen sin i Norge – men ikke samtidig. NVE jobber for tiden med et nytt tariffsystem (august 2020), og det gjenstår å se hvilke føringer de legger.

Det som er helt sikkert er at det vil koste å trekke høy effekt fra nettet. Dermed trenger forbrukere og eiere av ladeanlegg en løsning som til enhver tid optimaliserer effektuttaket i henhold til gjeldende tariffer. Dette er krevende å administrere manuelt, spesielt i anlegg med flere brukere, så automasjon er nærmest en forutsetning for å sikre mest mulig økonomisk lading.

Dermed har borettslag og andre flerbrukeranlegg interesse av teknologi som 1) sørger for å holde samlet effekt under et gitt nivå, og 2) fordeler dette slik at de som lader til enhver tid får maksimal ladeeffekt. Enkelte vil også åpne for at brukere kan betale et påslag for høyere effekt ved behov.

 

«Vi har veldig mye ledig kapasitet i strømnettet, og smart
bruk av nettet gir lite ekstrakostnader for kundene.»

 

Adm. dir. i Glitre Energi, Tore Morten Wetterhus, til ABC Nyheter

 

«Det er i vår felles interesse å gi incentiver til å fordele den nettkapasiteten vi allerede har mest mulig fornuftig. Det handler ikke om at folk skal stå opp midt på natten for å dusje, men å oppmuntre folk til å investere i tekniske dingser som kan gi besparelser i strømbruket og fordele det utover døgnet.»

NVE-direktør Kjetil Lund, til ABC Nyheter

 

One-stop shop med utrykningsavtale

For beboere som har gått over til elbil, er ladeanlegget essensiell infrastruktur. Den må fungere, ellers fungerer ikke hverdagen (eller helgene for den saks skyld). Mange enkeltbrukere kan nok akseptere driftsavvik i kortere perioder, men bortfall av lademuligheter i et borettslag med et titalls brukere er en annen sak.

Bedrifter

Bedrifter – det kan være lønnsomt å by på smart lading

Mange bedrifter har parkeringsplasser tilknyttet lokalene sine, og i dag har de mange gode grunner til å installere smarte ladeanlegg.

Når bedriften har elektrisk bilpark

For noen er utkjøring en kjerneaktivitet, og da vil det i mange tilfeller lønne seg å elektrifisere bilparken. I så fall vil jo behovet for et smart ladeanlegg gi seg selv. En pizzaleverandør vil for eksempel kunne ha behov for å ha noen utvalgte hurtigladeplasser i åpningstiden, mens de går tilbake til normal effekt ved nattestid. De vil også kunne ha nytte av å prioritere effekt til biler som nesten er tomme. Et tredje aspekt er muligheten til å få inn andre ladbare fremkomstmidler – elsykler og elmopeder – i det samme systemet, slik at regnskapet fanger opp hele bildet samlet.

Når bedriften har ansatte, partnere eller kunder med ladebehov

Gode relasjoner er viktig for alle slags bedrifter. Derfor er det lurt å bidra til en smidigere hverdag for ansatte, partnere eller kunder. Et smart ladeanlegg kan hjelpe bedrifter med dette. Ved å tilby gratis lading vil for eksempel et kjøpesenter kunne appellere til kunder som ellers ville handlet hos en konkurrent. 

Samarbeidspartnere og ansatte som reiser fra en bedrift med bilen fulladet, tar med seg en positiv assosiasjon videre. Den som ønsker det kan dessuten etablere lademuligheter for å skape en ny inntektsstrøm. Det er bare å bruke en plattform som tilbyr enkel administrasjon av lading og betaling på samme sted.

Utbyggere

Boligkjøpere forventer hjemmelading

Et økende antall elbiler krever et økende antall lademuligheter.

I følge Nabobil.no står norske biler i snitt stille mer enn 23 timer i døgnet, og brorparten av denne tiden befinner de seg deg der vi bor. Da er det også naturlig at mesteparten av ladingen foregår der. Som en indikasjon på hvor viktig ladeinfrastruktur er blitt for oss, er det bare ta en titt på boligannonsene som legges ut for tiden. Boligkjøpere ønsker seg lademuligheter, og utbyggere gjør sannsynligvis klokt i å komme dem i møte.

«Før var det snakk om ladepunkter til en og annen elbil, nå ønsker mange borettslag en lader på hver parkeringsplass. Mange boligkjøpere etterspør dette, og en leilighet øker i verdi hvis det følger med et ladepunkt, gjerne en ladeboks

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett til estatenyheter.no

 

Når det gjelder prosjektering av offentlige bygg, krever loven at et tilstrekkelig antall offentlig tilgjengelige parkeringsplasser må ha ladeanlegg – minimum 6 prosent eller 1 per plassering (§35, parkeringsforskriften). Det må dessuten nevnes at forskriften er fra 2016, og med  tanke på dagens situasjon.

der helelektriske biler står for over halvparten av nybilsalget i Norge – virker minimumskravet for lengst å være utdatert. Den som legger minimumskravet til grunn ved prosjektering av offentlige bygg i dag, risikerer å måtte etterinstallere et større ladeanlegg etter kort tid. Alle som har byttet til induksjonstopp på kjøkkenet hjemme, vet at det er kostbart å gjøre om på elektroinstallasjoner i et ellers ferdig bygg.

Et kompromiss vil være å bare gå litt opp i sikringsstørrelse, men samtidig investere i et smart ladeanlegg. Da tåler du en større økning i etterspørselen, fordi den smarte effektstyringen fordeler kapasiteten på optimalt vis.

 

Stat og kommune

Grønn omstilling uten store investeringer i infrastruktur

Det smarte ladeanlegg gjør for borettslag på mikronivå, kan de også gjøre for stat og kommuner på makronivå. Prinsipielt er det ingen forskjell på smart effektstyring av lading i et borettslag og i et distrikt, men kompleksiteten øker for hvert ladepunkt. Det betyr at stat og kommune bør være spesielt oppmerksomme på hvilken løsning de velger; utover smart effektstyring og betalingshåndtering, er det avgjørende at teknologien er skodd for fremtiden.

Det er mye å spare på å utnytte eksisterende kapasitet bedre, fremfor å bygge ut den statiske infrastrukturen. Dette reflekteres i følgende utsagn fra Glitre Energi:

«Det koster minst to milliarder kroner å bygge ut bare i Drammen.
Det vil føre til tusenlapper i unødvendig nettleie for folk.»

Adm. dir. i Glitre Energi, Tore Morten Wetterhus til ABC Nyheter

 

Skill mellom tjenestebiler, ansatte og øvrig befolkning

Stat og kommune har mange kjøretøyer til ulike formål. Smarte ladeanlegg gjør det enkelt å skille mellom de forskjellige brukerne, slik at det er mulig differensiere effektstyring og administrasjon. Tjenestebiler kan få høyere ladeeffekt enn øvrige kjøretøy og administrator kan hente ut innsikt og regnskap for separate tjenesteområder.

Innrapportering av klimadata til klimaregnskap

Et smart ladeanlegg bør inkludere et toppmoderne administrasjonssystem. Slik får du innsikt med høy presisjon, noe som gjør det enklere å føre regnskap i komplekse organisasjoner. Det gjelder ikke bare finansielle hensyn: Stat og kommuner har krav på seg til å holde klimaregnskap, og et administrasjonssystem som SmartCharge Control, gir full oversikt over hvem som har ladet hva.

Les mer: Smart elbillading

Hva er smart elbillading?

Vi er på god vei mot et elektrifisert samfunn, noe som legger press på kraftnettet. Med det oppstår også et behov for løsninger som utnytter den eksisterende kapasiteten best mulig. Dette er etter hvert blitt kjent som smart strømstyring.

Les hele guiden