Nyheter

3 min lesetid

Meshcrafts med Norges første toveislader - 'vehicle-to-grid'

av Tom Orvei 20.02.21 11:04

Meshcrafts har installert Norges første kjøretøy til nett, kalt vehicle-to-grid (V2G), installasjon med Statsbygg. Og med dette demonstrert hvordan elektriske bilbatterier kan bli verdifulle ressurser for kraftnettet og bygningseiere. Elbil batteriet er en distribuert energiressurs som kan brukes som en ressurs i smartnettet. På Statsbyggs side lagrer elbil batteriet strøm som enten kan brukes som fleksible ressurser i kraftnettet eller redusere krafttoppene for bygninger / nettoperatør, samt kilde til fremdrift for elbiler.

Temaer: Nyheter
2 min lesetid

Strøm leverandør Ladeklar, går  inn i det voksende lademarkedet

av Tom Orvei 08.02.21 13:02

Norges nyeste elektriske disruptor fra Hafslund ECO – Ladeklar, er en av de raskest voksende leverandørene av ladetjenester i Norge, leder ann den nasjonale elektriske revolusjonen. Sammen med SmartCharge har de signert over 10 000 parkeringsplasser på bare 18 måneder med sitt tilbud av leieabonnement for elbileiere.

Temaer: Nyheter
5 min lesetid

6 tiltak for et harmonisk lademiljø i borettslaget

av Åsmund Møll Frengstad 05.11.20 10:56

Borettslagsstyrer som tar for lett på elbillading, setter både økonomien og husfreden på spill. Heldigvis er det enkelt å gjøre de rette tiltakene.

Temaer: Nyheter
1 min lesetid

Fremdeles for få elbiler

av Anja Westlye 19.09.19 11:16

Selv om vi i Norge kan skryte av at over 50% av nybilene som selges i landet er elbiler, er det fremdeles bare ca. 8% av den totale bilparken som består av elbiler, og noen steder i landet er det mindre enn 3% av bilene som er elbiler.

Det er i de to nordligste fylkene det er færrest elbiler. I Troms er det kun 2,4% elbiler, mens i Finnmark er det så lite som 0,8% elbiler på veiene.

Temaer: Nyheter
2 min lesetid

Nyheter i elbilmarkedet

av Anja Westlye 26.02.19 11:13

I Norge er elbil blitt svært populært, og i september 2018 var nesten annenhver nye bil i Norge en elbil. Det har likevel vært lite å velge i for de som eksempelvis trenger god rekkevidde, god plass, firehjulstrekk eller hengerfeste.

Temaer: Nyheter
1 min lesetid

Acando støtter Meshcrafts i GDPR

av Anja Westlye 18.10.18 10:58

Når Meshcrafts leverer tjenester knyttet til lading av elektriske biler, håndterer selskapet samtidig mye informasjon om brukerne i SmartCharge-plattformen. Det er derfor avgjørende for selskapet å være i tråd med GDPR-reguleringene for å sikre en ansvarlig håndtering av brukerinformasjonen. Som et ledd i dette har Meshcrafts inngått en avtale med Acando. Avtalen innebærer rådgivning og konsultasjon vedrørende lovverket rundt GDPR.

Temaer: Nyheter
1 min lesetid

Elbil på beboerparkering

av Anja Westlye 31.05.18 11:24

Den siste tiden har miljøvern fått stor plass i nyhetsbildet og i folks bevissthet. Svært mange, både bedrifter, privatpersoner og offentlige aktører innfører ulike tiltak for å ta bedre vare på miljøet.

Temaer: Nyheter
2 min lesetid

Hvorfor velge elbil?

av Anja Westlye 15.05.18 11:04

Det er mye snakk om at det er gunstig å kjøpe elbil i Norge. Men har du egentlig full kontroll på alle fordelene en elbil gir? Meshcrafts ønsker at flere skal bli inspirert til å velge et miljøvennlig alternativ. Nedenfor har vi forsøkt å liste opp et utvalg av de viktigste fordelene ved kjøp og bruk av elbil.

Temaer: Nyheter
2 min lesetid

Fremtidens transportsystem er elektrisk

av Anja Westlye 22.03.18 13:59

Det vil skje store endringer i energimarkedet fremover både når det gjelder produksjon, fordeling og styring av energi. For å løse fremtidens endringer og utfordringer, er det nødvendig å utvikle og bruke teknologien aktivt. Lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi vil være en økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Målet er at løsningene reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på aktuelle virksomheter og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt.

Temaer: Nyheter
1 min lesetid

Få offentlig støtte til installasjon av ladestasjon

av Anja Westlye 09.03.18 08:31

1. Januar 2018 ble Norges klimamål for 2030 lovfestet. Regjeringens strategi for å nå dette målet innebærer blant annet utslippsreduksjon i transportsektoren. Med andre ord betyr det erstatning av rene fossilbiler med el- og hybridbiler.

Temaer: Nyheter

Siste nyheter

Få nyhetsoppdateringer fra Meshcrafts