Nyheter

5 min lesetid

6 tiltak for et harmonisk lademiljø i borettslaget

05.11.20 10:56

Borettslagsstyrer som tar for lett på elbillading, setter både økonomien og husfreden på spill. Heldigvis er det enkelt å gjøre de rette tiltakene.

Det er bare et spørsmål om tid før alle bilister er elbilister. Et stort antall av dem bor i et av Norges drøyt 8250 borettslag, og vil lade bilen sin hjemme. 

Dermed dukker det opp spørsmål styret aldri har måttet svare på tidligere: 

  • Trenger vi ny inntakskabel, og hva koster det?
  • Hvor mange ladeplasser bør vi ha?
  • Tar vi ladingen over fellesutgiftene – og er det rettferdig at helgebilisten betaler like mye som pendleren? 
  • Hvem skal ha ansvaret for ladeanlegget? 

Det blir fort mye å ta stilling til. Som om det ikke var nok å få folk til å stille på dugnad.

Men, det er ingen grunn til å fortvile. Dersom du følger fremgangsmåten nedenfor, unngår du hodebry, dårlige løsninger og potensielle konflikter. 

Klar? Da setter vi i gang. 

 1. Snakk med noen som har peiling på ladeanlegg

Første steg er å få hjelp til å utarbeide en kravspesifikasjon. Det får du hvis du kontakter en nøytral rådgiver som kan faget sitt. 

En god kravspesifikasjon sørger for at anlegget overholder alle lover og reguleringer, at det er driftsikkert, og at det leverer den ladingen dere forventer. Ikke minst fungerer den også som en forventningsavklaring overfor brukerne, da den tydelig definerer anleggets kapasitet.

Du kan gå frem på to måter: 

  1. Kun kravspesifikasjon. Rådgiveren hjelper deg med å utarbeide kravspesifikasjonen, men du tar den selv videre til en anbudsrunde.
  2. Hele anbudsprosessen. Rådgiveren tar seg av kravspesifikasjon og anbud, velger tilbydere og leder prosjektet fra start til slutt.

Det finnes mange gode rådgivere å velge blant, for eksempel eMobility Norway og Norsk elbilforening

 2. Gå for stabile tekniske løsninger og en god serviceavtale

En god rådgiver vil vektlegge trygghet, stabilitet og driftssikkerhet i sin anbefaling til dere. Innkjøps- og installasjonskostnadene for anlegget har naturligvis betydning, men det er i driftsfasen det er mulig å oppnå de virkelig store besparelsene. Ikke glem at et ladeanlegg skal surre og gå i årevis.  

Vær derfor forberedt på at kravspesifikasjonen inneholder et punkt om service- og supportavtale med installatøren. Det er viktig å etablere gode avtaler for utrykninger og andre serviceoppdrag. 

Har du ingen slike avtaler blir det fort veldig dyrt, selv for de enkleste feilrettingene. Om du ønsker tilbud på ladeanlegg eller trenger hjelp med din ladestasjon. Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 3. Ha mulighet til å administrere ladeanlegget

Det er forskjell på styremedlemmer i borettslag. Noen er uhelbredelige ildsjeler med kontroll på det meste, mens andre møter opp på den årlige generalforsamlingen uten å legge skjul på at de først og fremst er der for saft og boller. 

Alle trenger ikke å bli eksperter på ladeanlegget, men vi anbefaler at noen er litt engasjerte. Med et system som SmartCharge er det nemlig en smal sak å holde oversikt, og det er jo en fordel å kaste et blikk på totalbildet en gang i mellom. Det gjelder tross alt borettslagets økonomi og beboernes velferd, så det er en fordel at styret vet hva som foregår. 

For å gjøre terskelen lavest mulig, bør dere sørge for å velge et ladeanlegg som gir dere mulighet til å administrere en del internt. Selv om dere har en serviceavtale med en elektroinstallatør, er det ingenting i veien for å være selvhjulpen på enkelte ting.

Er dere litt ekstra fremoverlente kan dere styre pengestrømmen, tildele plasser og gruppere ladere. Det er ikke nødvendig, men det kan være mye å spare på å ta noe av administreringen internt. Smarte ladeanlegg er brukervennlige og gjør oppgaven overkommelig for de aller fleste. 

 4. Transparens er avgjørende

Når alt det praktiske er på plass, gjelder det å etablere gode retningslinjer for bruk og drift av ladeanlegget. 

Generelt vil vi anbefale å legge så tydelige føringer som mulig. Unngå tvetydigheter og vage formuleringer. 

Alle beboerne må vite hva som gjelder; ladeanlegget er med andre ord et tema for årsmøtet. Der bør dere vedta retningslinjer for betaling, fakturering og ladepraksis. Dere bør også velge en kontaktperson som kan ta imot henvendelser knyttet til ladeanlegget. Det er naturlig at denne personen også følger opp serviceoppdrag. 

Dersom dere har mulighet til å møtes før et eventuelt ladeanlegg installeres, er det lurt å diskutere økonomiske konsekvenser av prosjektet. For eksempel vil ny inntaksledning og ladeinfrastruktur heve verdien på hele sameiet – er det da rimelig at beboere med fossilbiler ikke skal være med å dekke kostnadene? 

Rådgiveren fra punkt 1 vil sannsynligvis kunne bidra med god innsikt også i slike spørsmål. 

 5. Legg opp til rettferdig betaling

Vi anbefaler at dere etablerer tydelige betalingsregler. Det må komme tydelig frem at den som lader betaler.

Mange baker inn en fastpris i fellesutgiftene, men det er et lumskt farvann å reise i. Folk bruker bilene sine såpass ulikt at en flat takst er dømt til å skape misnøye over tid. Det er dessuten veldig enkelt å differensiere mellom de ulike brukerne, så det er ingen grunn til å la være. 

Selv om dere kanskje bare har en håndfull ladere per i dag, vil det garantert bli behov for mange flere i løpet av de neste årene. Husk at beboere snart har lovfestet rett til å få egen billader

Jo tidligere dere er ute med kloke betalingsrutiner – og et system som gjør det enkelt å overholde dem – desto mindre støy vil det bli. 

Les mer: Rettferdig lading i borettslag og sameie

 6. La noen andre ta seg av faktureringen

Styret i et borettslag har nok å gjøre som det er, og innkreving av penger kan være lurt å holde utenfor bomiljøet. Vi anbefaler at dere setter bort alt av fakturering og nøyer dere med å bestemme prisen. Et system som SmartCharge lar deg bestemme hvor mye påslag du skal ha per kWh. Dette er typisk et styrevedtak. Avregning og fakturering tar systemet og leverandøren seg av.

Påslaget er som regel ikke ment for at borettslaget skal profitere på beboernes lading, men er tiltenkt å bygge en reserve til vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av ladeanlegget. 

 Og da er vi i mål.

Dersom dere følger de seks punktene over, skulle alt ligge til rette for harmoni i borettslaget. Smarte ladeanlegg bygger på avansert teknologi, men det skal være ukomplisert å være anleggseier eller bruker. 

Kontakt noen som har greie på ladeanlegg så tidlig som mulig og følg slagplanen over.

Lykke til, og ikke nøl med å kontakte oss for en prat om dine ladebehov.

Les mer: Hva er smart elbillading?

Ta kontakt med oss i dag

Temaer: Nyheter
Åsmund Møll Frengstad

Skrevet av Åsmund Møll Frengstad

Åsmund Møll Frengstad is the founder of Meshcrafts and works as Commercial Director i the company.

Siste nyheter

Få nyhetsoppdateringer fra Meshcrafts