Nyheter

2 min lesetid

Hvorfor velge elbil?

15.05.18 11:04

Det er mye snakk om at det er gunstig å kjøpe elbil i Norge. Men har du egentlig full kontroll på alle fordelene en elbil gir? Meshcrafts ønsker at flere skal bli inspirert til å velge et miljøvennlig alternativ. Nedenfor har vi forsøkt å liste opp et utvalg av de viktigste fordelene ved kjøp og bruk av elbil.

Electric vehicle only green traffic road sign

Økonomiske fordeler ved kjøp av elbil
For å få flere til å velge elbil, er det innført flere incentiver som skal gjøre det lettere å gjøre det. Et av de viktigste er at du ved kjøp av ny elbil slipper å betale moms og engangsavgift.

Men det er ikke bare anskaffelsen av elbil som er gunstig, det finnes også flere fordeler ved bruk av elbil. Den største åpenbare fordelen, er naturligvis at du slipper å betale for dyrt fossilt drivstoff. De fleste vil oppleve at de løpende utgiftene til bilen synker kraftig når de kun skal betale for strøm til lading av elbilen.

I tillegg er det gratis å kjøre gjennom bomringer med elbil. Det har vært diskutert om man skal innføre bomavgift for elbiler i enkelte områder, men utgangspunktet er at det fremdeles skal være billigere å kjøre elbil enn å kjøre bil med forbrenningsmotor. Husk at selv om det foreløpig er gratis å kjøre gjennom bomringen med elbil, må den likevel være utstyrt med bombrikke.

Mange kommuner tilbyr gratis gateparkering for elbiler. Husk å undersøke reglene i den kommunen du befinner deg.

I tillegg er det på enkelte ferger gratis å ta med seg elbilen, men du må likevel betale for sjåfør og eventuelle passasjerer.

Andre fordeler ved bruk av elbil
I tillegg til de mange økonomiske fordelene, er det i utgangspunktet tillatt for elbiler å kjøre i kollektivfeltet i hele landet. Dette kan gi store besparelser i reisetid. Enkelte steder kan det være visse unntak fra denne hovedregelen, f.eks. bestemmelser om at man må kjøre med passasjer i rushtiden. I så fall skal det være opplyst ved skilting.

Vi vil også fremheve at det vil være langt mindre støy fra en elbil enn fra en tradisjonell bil med forbrenningsmotor. Dette, i tillegg til at de fleste elbiler er svært behagelige å kjøre i utgangspunktet, bidrar til å heve kjørekomforten. Du kan også kjøre med litt bedre samvittighet når du kjører elbil.

Fordeler for miljøet
Elbilbatteriet er svært effektivt og har langt lavere energitap enn forbrenningsmotorene. Elbilforeningen har skrevet mer om det effektive elbilbatteriet og sammenlignet det med forbrenningsmotorene. Det bør ikke komme som noen stor overraskelse av elbilen kommer svært godt ut av sammenligningen. Les hele saken her

Forutsatt at man lader med fornybar strøm, f.eks. sol-, vann- eller vindkraft, er det svært få utslipp forbundet med elbilkjøring. I Norge er nesten 100% av strømforbruket produsert av vannkraft, noe som gjør elbilen til et svært miljøvennlig alternativ. Elbilforeningen har skrevet mer om utslipp fra elbilkjøring her

Utviklingen videre
Meshcrafts ønsker å bidra til at elbilsalget fortsetter å øke i fremtiden. Vi tror at nøkkelen til å få folk til å velge miljøvennlige elbiler, er å gjøre livet med elbil så problemfritt som mulig. Ved å bygge ut ladenettverket og gjøre ladingen enkel og rimelig, tror vi at vi bidrar til at utviklingen går i riktig retning. Elbil bør være et reelt alternativ for alle som i dag kjører bil med forbrenningsmotor, men det forutsetter et godt ladenettverk over hele landet, og kort vei mellom hurtigladestasjonene.

Les mer om Meshcrafts SmartCharge-løsning her

Temaer: Nyheter
Anja Westlye

Skrevet av Anja Westlye

Anja Westlye har hovedansvar for markedsføring, PR og kommunikasjon.

Siste nyheter

Få nyhetsoppdateringer fra Meshcrafts