Nyheter

2 min lesetid

Fremtidsrettet ladeanlegg i Forskningsparken

13.02.18 14:09

Oslotech AS har åpnet ladeanlegg i garasjen på Forskningsparken i Oslo. Her er det installert 15 ladepunkter for elbiler. Anlegget er en helt ny teknisk løsning med styring via Meshcrafts AS plattform SmartCharge.

Anlegget er utviklet med tanke på fremtidens behov og løsninger. Dette innebærer i første omgang avregning og betaling av strøm til besøkende. SmartCharge løsningen gir mulighet til å betale for forbrukt energi, m.a.o. man betaler for strømmen bilen lades med og ikke for tiden den er tilkoblet.

Videre vil det i fremtiden bli mulig å velge ladeeffekt for de som har behov for raskere lading. Det vil også bli mulig å reservere plass for besøkende i anlegget ved hjelp av SmartCharge appen. Det finnes per i dag ingen tilsvarende løsninger i Norge, i hht Åsmund Møll Frengstad i Meshcrafts AS.

Anlegget er dimensjonert til å kunne levere 22 kilowatt til alle ladepunktene. Basiseffekten er på 3,6 kilowatt og når du i fremtiden kobler til bilen, kan du velge om du vil ha høyere effekt mot høyere betaling. Ladingen vil starte med basiseffekt. Så velger du eventuelt høyere effekt via app og betaler for dette.

Anlegget installeres også med effektstyring mot Forskningsparkens el-anlegg og mot hver enkelt lader. Det er også forberedt for å kunne kobles opp mot batteri, solceller og eventuelt vind for å utnytte tilgjengelig kapasitet best mulig.

Anleggets største fordel fremfor andre anlegg er at man kan få maks effekt på alle ladeplassene. De fleste anlegg i dag har noen dedikerte ladere som kan levere høy effekt, mens de resterende leverer basis effekt på 2-3,6 kilowatt. Da totaleffekten er delt med de andre laderne og andre ”forbrukere” i Forskningsparken, vil det bare være mulig å lade med høyere effekt så lenge det er ledig kapasitet. Anlegget er dimensjonert for at alle plassene til enhver tid har tilgang til 3,6 kilowatt, med nok ekstra effekt til å fordele på de med behov. Anlegget er dimensjonert for å kunne levere 22 kilowatt til alle punktene for å ha fleksibilitet i anlegget og være forberedt på fremtidens elbiler. Det legges også opp til at man kan få høyere effekt etterhvert som det blir tilgjengelig i anlegget.

Elbilen som strømreserve
Ladeanlegget er også forberedt for «vehicle to grid» (V2G), som vil si at strøm fra batteriene i bilene kan sendes ut på strømnettet ved behov. På sikt skal dette bidra til å gi redusert pris på lading.

V2G er et konsept som ofte nevnes i forbindelse med smarte strømnett. Det er innebærer å bruke kapasiteten som finnes i elbilbatterier til å avlaste strømnettet og som backup ved strømavbrudd. Det kan også brukes til å lagre overskuddsenergi fra fornybare kilder som sol og vind, slik at denne energien kan tas ut igjen ved behov.

Calibri;">V2G er så langt ikke tatt i bruk i stor stil noe sted, men Nissan har i samarbeid med Enel satt opp prøveprosjekter i Danmark, Tyskland og Nederland. I Japan har Nissan også et konsept kalt Leaf to Home, som forsyner hjemmet med strøm for å avlaste strømnettet.

Det hele er et pilotprosjekt, og erfaringene herfra vil danne grunnlaget for tilsvarende ladeanlegg fremover.

Temaer: Kundehistorier
Anja Westlye

Skrevet av Anja Westlye

Anja Westlye har hovedansvar for markedsføring, PR og kommunikasjon.

Siste nyheter

Få nyhetsoppdateringer fra Meshcrafts