Nyheter

2 min lesetid

Fremtidens transportsystem er elektrisk

22.03.18 13:59

Det vil skje store endringer i energimarkedet fremover både når det gjelder produksjon, fordeling og styring av energi. For å løse fremtidens endringer og utfordringer, er det nødvendig å utvikle og bruke teknologien aktivt. Lokal energiproduksjon, distribusjon, lagring og forflytning av energi vil være en økonomisk, miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. Målet er at løsningene reduserer behovet for oppgraderinger av energinettet, bidrar til å redusere eller flate ut effekttoppene på aktuelle virksomheter og at mest mulig energi produseres fornybart og lokalt.

Ecology car concept

Hvordan kan man i fremtiden utnytte ladenettet?

I fremtidens ladenett kan ladepunktene styres, slik at man fordeler tilgjengelig kapasitet til ladestasjonene. I praksis betyr det at når du skal lade, kan systemet automatisk settes opp til å lade bilen på tidspunkter hvor det er ledig kapasitet i anlegget. Dette betyr at ladingen reduseres når det er sprengt kapasitet på anlegget. I næringsbygg gjelder dette særlig på morgenen når store maskinger som bruker mye strøm startes slik som air condition, heiser og varmeanlegg. Ofte er det snakk om få minutter som elbiladeren må skrus ned for å redusere effekttoppene. Imidlertid vil en slik dynamisk styring av laderne kunne gi store besparelser. Elbilisten legger selv inn ønsket tid for avreise og får prioritert energi basert på dette. Ved behov for rask lading, lar det seg løse ved at energi kan tilbys til en høyere pris.

Dette er mulig ved at ladestasjonen og kjøretøyet kommuniserer gjennom et system som tildeler ladeprofil. Dette system tildeler da en ladeprofil som sørger for tilstrekkelig med energi til bilen innen et gitt tidspunkt (ladehastighet). Systemet utnytter så tilgjengelig kapasitet, slik at kostnaden av ladingen blir så lav som mulig. I fremtiden vil det bli mulighet for at netteier kan justere hastigheten på laderen for å unngå strømbrudd når mange prøver å lade samtidig. Da kan elbilisten eller eieren av ladestasjonen få reduserte priser på strømmen eller mindre nettleie.

Lastbalansering
Lastbalansering er en metode man bruker for å prioritere hvem og hva som skal få energi i ladesystemet. Lastbalanseringen kan flytte energi mellom elbilen og bygget og sørger for å tildele tilgjengelig effekt der man trenger det. I fremtiden kan bilen også levere strøm tilbake fra batteriet til bygget, og sammen med for eksempel solcellepaneler gi deg som forbruker lavere energikostnader uten å redusere på forbruket.

Når man først har en lader på fremtidens ladenett, kan man selvfølgelig dele den med andre smarte forbrukere, enten ved å tilby gratis strøm, eller selge ledig ladekapsitet i «elbilens AirBnB». Ved å dele på de tilgjengelige laderessursene, vil man redusere behovet for oppgraderinger av energinettet. Fremtidens transportsystem er elektrisk. Energieffektiviteten til elektriske kjøretøy er høyere enn tradisjonelle kjøretøy, og utslipp fra bilen er null.

 

Temaer: Nyheter
Anja Westlye

Skrevet av Anja Westlye

Anja Westlye har hovedansvar for markedsføring, PR og kommunikasjon.

Siste nyheter

Få nyhetsoppdateringer fra Meshcrafts