Nyheter

1 min lesetid

Fjell kommune

23.sep.2018 13:25:38

Fjell kommune i Hordaland har valgt SmartCharge. Det gir kommunen kontroll over egen ladeinfrastruktur samtidig som ladetilbudet til kommunens innbyggere styrkes.

Avtalen inkluderer softwareløsning for både eksisterende og nye ladepunkt. Siden SmartCharge er leverandøruavhengig, kan kommunen selv velge hvilken ladeboks de ønsker på de ulike ladestasjonene. SmartCharge kobler alle ladepunktene sammen i et felles ladesystem. Alle laderne vil være tilgjengelig gjennom SmartCharge App. Her kan både kommunens ansatte, innbyggere og besøkende finne ledige ladere, samt se hvilken ladeeffekt som tilbys på det enkelte ladepunkt.

Fjell kommune kan selv bestemme prisen ved lading av elbil. Slik at eksempelvis kommunens hjemmesykepleie lader gratis, mens andre besøkende må betale for ladingen. Kommunen kan også reserve ladere slik at tjenestebiler får prioritert foran andre med ladebehov. Når kommunen selv ikke benytter ladepunktene, kan de gjøres tilgjengelig for offentligheten. Alt styrer kommunen enkelt selv gjennom SmartCharge Dashboard.

At Fjell kommune nå bygger opp et eget ladenettverk, viser at de tar utviklingen av e-mobilitet på alvor.

Temaer: Kundehistorier
Anja Westlye

Skrevet av Anja Westlye

Siste nyheter