Nyheter

1 min lesetid

Få offentlig støtte til installasjon av ladestasjon

09.03.18 08:31

1. Januar 2018 ble Norges klimamål for 2030 lovfestet. Regjeringens strategi for å nå dette målet innebærer blant annet utslippsreduksjon i transportsektoren. Med andre ord betyr det erstatning av rene fossilbiler med el- og hybridbiler.

iStock-1221447606

Norske biler står stille 23 timer i døgnet da størsteparten av tiden står bilen hjemme. Enkelte kommuner har gode incentivordninger ovenfor borettslag, sameier og garasjelag som skal tilby lading for sine beboere og besøkende. For flere er det kjent at Oslo kommune tilbyr tilskudd til infrastruktur for elbillading. I tillegg til Oslo kommune har også andre kommuner støtteordninger som dekker opptil 50% av investeringskostnaden.

Her kan du lese mer om enkelte kommuners støtteordninger:

Støtteordningene viser gode resultater. I 2017 har nesten 60 boligselskaper i Bærum kommune fått tilsagn om tilskudd, og kommunen har besluttet å videreføre ordningen. Les om kreative incentivordninger andre steder i verden.

Kontakt oss om du har spørsmål om incentivordningen i din kommune. Vi hjelper deg med søknaden!

Temaer: Nyheter
Anja Westlye

Skrevet av Anja Westlye

Anja Westlye har hovedansvar for markedsføring, PR og kommunikasjon.

Siste nyheter

Få nyhetsoppdateringer fra Meshcrafts