SmartCharge

Fremtidens ladesystem for elbil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurderer du å etablere et ladeanlegg for elbiler? Eller ser du etter et bedre system for drift og styring av et eksisterende?


SmartCharge er et leverandøruavhengig administrasjonssystem for elbillading som gir forutsigbarhet, oversikt og full kontroll over ladeanlegget. Løsningen er skalerbar og har ingen kapasitetsbegrensninger.
 
Systemet består av SmartCharge U og SmartCharge Control.
 
Brukerne betaler for sitt eget forbruk, hverken mer eller mindre. Rettferdig ladning verdsettes av både de med og uten elbil. Ladingen startes enkelt med nøkkel, RFID-brikke eller app. 
 
SmartCharge gjør det mulig å balansere tilgjengelig effekt mellom de enkelte ladepunktene. Dette gir lavere kostnader og kan gjøres av SmartCharge uten manuell administrasjon.
 
SmartCharge – det er bare å lade.

 

 

SmartCharge_demovideo

 

SmartCharge Control - for administrator

 • Sanntidsinformasjon om anlegget
 • Totalt energiforbruk
 • Fakturering
 • Bestem pris
 • Support
 • Automatisk fakturering
 • Lastbalansering og effektstyring

SmartCharge Control forenkler den daglige driften av ladestasjonene.

 

SmartCharge U – for elbilisten

 • Finn ledig lader
 • Start/stopp lading
 • Betal
 • Følg lading i sanntid
 • Se ordre- /forbrukshistorikk

SmartCharge U - det er bare å lade.

 

googleplay-cta appstore-cta

    

 

Start & stop

 

 

Fastsett pris og fakturer automatisk

Del inn i pris- og brukergrupper etter eget ønske. Brukerene belastes direkte for sitt forbruk, eventuelt sendes faktura til bedrifter og eiere av elbilflåter. 

Velg pris per kWt, tidsenhet eller en kombinasjon.

 

 

 

Analytics full mac-1

 

Sofistikert energistyring

SmartCharge utnytter tilgjengelig kapasitet i anlegget best mulig. Det betyr lavere strømkostnader (effektledd) og økt utnytelse av kapasitet. Med andre ord: Flere biler kan lades samtidig.

Styr ladeanleggets effektuttak ved å tilpasse ladetidspunkter og fordele tilgjengelig kapasitet mellom laderne.

Systemet gjør det mulig å styre ladestasjonen dynamisk, i tråd med effekten som er tilgjengelig i anlegget.

 

Begrenset kapasitet i anlegget?  – Fordel energien

SmartCharge kan fordele tilgjengelig kapasitet i ladeanlegget etter brukernes betalingsvillighet og energibehov. Du kan også balansere ladeanlegget mot andre energiforbrukere i anlegget. Dette gir store besparelser til anleggseier.

Energistyring med SmartCharge reduserer behovet for å oppgradere byggets elektriske anlegg. Dermed kan du kutte ned på kostnadene knyttet til installasjon, drift og fremtidig utvidelse av anlegget.

Med SmartCharge kan hver ladeboks individuelt justere effekten trinnløst (0-32A). Mange ladebokser med OCPP integrert har innebygd strømmåler. SmartCharge kan også hente ut data fra strømmåler i hovedtavle for hvert anlegg ved behov.Energistyring gjøres via SmartCharge som kommuniserer med smarte ladepunkter over OCPP. Det gir følgende fordeler:

 • Reduserer investeringskostnadene ved at du kan unngå etablering av ny infrastruktur (trafo, inntakskabel etc.). Slik unngår du økning av effektleddet – og økt nettleie.
 • Sørger for maksimal strømtilgang til ladestasjonene.
 • Forhindrer uønsket strømbrudd grunnet overlast og ekstra kostnader ved overforbruk.
 • Sanntidskommunikasjonen fra ladepunktene sørger for at summen av ladeeffekten aldri forårsaker uønsket utkobling, og at du ikke overskrider fastsatt grense.
 • SmartCharge kan integreres mot eksiterende SD-løsninger, slik at elbilladingen harmonerer med de andre lastene og systemene i bygget.
 

Kontakt oss i dag