Aleksander Havnegjerde

Aleksander Havnegjerde

Accountant
 

Aleksander Havnegjerde

Accountant

Aleksander er utdannet siviløkonom og har en mastergrad innen international business and marketing fra NTNU Ålesund. Han har i løpet av studiene studert utenlands både i Spania og Japan, og fordypet seg i deres språk og forretningskultur. Under mastergraden jobbet han deltid som regnskapsfører hos Sherpa Økonomi, hvor han senere fikk fast ansettelse etter endt studie i 2020.